Artykuły naukowe – E-learning
Autor: Marek Małolepszy, Kamila Kulawinek

Środa, 21-10-2009 11:36
Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane aspekty dotyczące problematyki społeczeństwa informacyjnego. Badania pokazują, że około 70% wiedzy posiadanej przez uczniów nie pochodzi ze szkoły[1]. Skąd więc czerpią wiedzę? W chwili obecnej to właśnie Internet stał się źródłem i skarbnicą wiedzy społeczeństwa XXI wieku, nazywanego coraz częściej społeczeństwem informacyjnym. Należy jednak zwrócić uwagę, że wiedza ta może być niepełna, a nawet nieprawdziwa.

Niniejsze opracowanie dotyczy wykorzystania serwisów społecznościowych w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności. Rozwinięciu poddana została kwestia pozyskiwania wiedzy z dwóch, uznawanych za jedne z najpopularniejszych serwisów społecznościowych Wikipedii oraz YouTube.

Słowa kluczowe: serwis (portal) społecznościowy, Wikipedia, YouTube