Jak napisać CV bez doświadczenia do pierwszej pracy?

CV to – dosłownie rzecz ujmując – przebieg życia. Tak bowiem rozwija się skrót łacińskiej nazwy tego dokumentu. Curriculum Vitae dotyczy oczywiście jego aspektu zawodowego. Tu wymienia się ścieżkę edukacji oraz doświadczenie zawodowe. To podstawowe informacje dla pracodawcy. Często jednak od zawartości CV zależy sukces w znalezieniu pracy. Informacje tam zawarte muszą mieć poparcie w rzeczywistości. Na nich bowiem opierać się będą potencjalni pracodawcy.

Po co pisze się CV?

Napisanie i złożenie CV to pierwszy etap w rekrutacji na wakat w firmie. Najczęściej składane jest w odpowiedzi na ofertę przedsiębiorstwa. Często jednak kandydaci do pracy wysyłają CV w nadziei, że trafią akurat na zapotrzebowanie. Dokument zapisywany jest w bazie i drukowany przez osobę prowadzącą rekrutację. Zazwyczaj określa się czas ważności oferty pracy. Po jego przekroczeniu spośród nadesłanych CV wybierane są te najlepsze. Jakie jest najlepsze CV? Nie, wcale nie chodzi tu o formę graficzną i estetykę. Choć i te mają duże znaczenie. Najlepsze CV to takie, których właściciel najlepiej pasuje do profilu działalności firmy. Mają tu znaczenia najważniejsze informacje, jakie zawiera się w CV.

Najważniejsze informacje w CV

Jakie informacje są niezbędne w CV? Jest ich kilka. Mają wskazać nie tylko umiejętności i doświadczenie, ale też inne dane. Najważniejsze z nich to:

  • dane osobowe i kontaktowe;
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe lub portfolio;
  • ukończone kursy i szkolenia zawodowe;
  • ukończone szkoły i kierunki studiów;
  • zainteresowania.

Dane osobowe

Dane osobowe w CV identyfikują osobę. Wskazują na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania. Do danych osobowych zalicza się także numery telefonów i adresy e-mail. Są one pod szczególną ochroną przepisów RODO. Przedsiębiorstwa mogą te dane przetwarzać jedynie na potrzeby rekrutacji. Nie wolno przekazywać ich dalej. Dane osobowe pozwalają na zapoznanie się z pracownikiem. Wskazują też możliwość pracy w konkretnej lokalizacji firmy.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe w CV jest historią naszej pracy zarobkowej. Wraz z opisem stanowiska warto zamieścić tu informację o powierzonych zadaniach, czy zakończonych projektach. Przyda się też podsumowanie o wymaganych umiejętnościach. Doświadczenie zawodowe opisuje się z osobna dla każdego stanowiska. Zawiera skrót kariery zawodowej w konkretnej firmie. Dodatkowo do CV dołączyć można referencje. Wystawia je pracodawca po zakończeniu umowy o pracę.

Kursy i szkolenia, pozwolenia

Kursy i szkolenia w CV nie są obowiązkowe. Nie mniej warto podkreślić swoje umiejętności. Dla pracodawcy jest to jasny sygnał, że kandydat wymaganą do pracy wiedzę. Najczęściej oznacza to także dalszą chęć edukacji i specjalizacji. Kursy i szkolenia zawodowe mogą pomóc w uzyskaniu pracy. Z miejsca stawiają kandydata jako bardziej doświadczonego. Tu warto umieścić wszelkie certyfikaty i uprawnienia. Także na wózki i samochody. W niektórych zawodach istotne mogą być także szkolenia online. Inne potwierdzane są przez państwowe komisje i są wymagane do pracy w danym zawodzie.

Ukończone szkoły i kierunki studiów

Niektóre zawody wymagają kierunkowego wykształcenia. Jest ono niezbędne dla świadczenia wysokiej jakości pracy. Tak jest w przypadku specjalistów branży IT, czy inżynierów. Także zawody związane z wydawaniem treści mają swoje wymagania. Nie inaczej jest z finansistami i ekonomistami. Każdy z tych zawodów wymaga odpowiedniego wykształcenia. Tak jest w przypadku lekarzy i prawników. Niekiedy kandydaci kończą kilka uczelni lub kierunków.

Zainteresowania i hobby

Dla osoby prowadzącej rekrutację zainteresowania i hobby w CV to kolejna dawka wiedzy. Zajęcia domowe charakteryzują bowiem osobowość kandydata. Wśród nich znaleźć się mogą czytanie książek, majsterkowanie, ale też programowanie, czy fotografia. Niektóre z zainteresowań sprzyjają kandydatowi zawodowo. Można bowiem przyjąć, że w danym temacie ma on większą niż przeciętną wiedzę.

Jak napisać CV bez doświadczenia zawodowego?

Jak napisać CV nie mając doświadczenia zawodowego? Rekruterzy zdają sobie sprawę, że każdy kiedyś zaczyna pierwszą pracę. Nie dziwią więc zgłoszenia absolwentów szkół i uczelni wyższych. Niektórzy z nich mają pierwsze doświadczenia zawodowe za sobą. Często zdobywali je podczas pomocy rodzinie w prowadzeniu działalności. Są to nabyte umiejętności. A te są bardzo istotne na wielu stanowiskach. Jeśli nie mamy doświadczenia zawodowego, to w CV podkreślić należy umiejętności. To one wskażą potencjalnemu pracodawcy naszą przydatność do wykonywania zawodu. Mogą dotyczyć różnych aspektów. To znajomość języków obcych, ale także konkretnych maszyn lub urządzeń. To myślenia analityczne, ale także umiejętność pisania. To wszelkie kompetencje miękkie i twarde, jakich nabyliśmy do tej pory. Umiejętności dużo mówią o kandydacie. Pozwolą też dopasować do niego zakres przyszłych zadań.

Gdzie szukać pracy bez doświadczenia zawodowego?

Każdy kiedyś przeżywa stres związany z pierwszą pracą. Niektórzy w świat zawodowy wchodzą dość gładko. Inni muszą wiele się nad tym natrudzić. Wynika to z warunków pierwszej pracy. Absolwenci szkół i uczelni wyższych mają bowiem określone oczekiwania od pracodawców. Ci zaś traktują młodych pracowników jak niewykwalifikowanych. Sprzeczność interesów często powoduje dodatkowe napięcia i niechęci. Nieco inaczej jest wśród pracowników niemających przygotowania zawodowego. Co za tym idzie, także doświadczenia. Ci skłonni są do pracy przy niższych stawkach. W zamian otrzymują możliwość przyuczenia do zawodu. Wiele ofert pracy nie wymaga też żadnego wcześniejszego doświadczenia. Praca z natury jest łatwa i nie wymaga specjalnych umiejętności. Tak jest na stanowiskach związanych z obsługą sklepu. Nie inaczej jest w obsłudze klienta, czy sprzedaży usług. Pracy dla osób bez doświadczenia zawodowego jest dużo. W każdej niemal branży. Najlepiej szukać jej na dedykowanych portalach internetowych. Wypróbuj Gowork — praca z każdej branży czeka na Ciebie za rogiem.