Jak wygląda egzamin na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy dla wielu, zwłaszcza młodych osób, jest ważnym etapem w życiu. Co należy wiedzieć o egzaminie i na co się przygotować, by zakończył się on pozytywnie?

Przed podejściem do egzaminu

Przyszły kierowca przed podejściem do egzaminu jest zobowiązany do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Uzyskanie unikalnego numeru PKK jest potrzebne do rozpoczęcia kursu nauki jazdy.

Na kurs składa się 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin lekcji praktycznych. Tylko odbycie pełnego pakietu szkolenia uprawnia do podejścia do państwowego egzaminu na prawo jazdy.

Egzamin teoretyczny

Egzamin osoba zdająca rozpoczyna od testu teoretycznego, którego celem jest sprawdzenie wiedzy. Test wykonuje się na specjalnie do tego przygotowanym, łatwym w obsłudze komputerze. Przed rozpoczęciem egzaminator dokładnie objaśnia sposób korzystania z urządzenia. Może on także udzielić dodatkowych wskazówek na prośbę zdającego.

Na test składa się:
• 20 pytań dotyczących ruchu drogowego (odpowiedzi „TAK” lub „NIE”)
• 12 pytań z wiedzy specjalistycznej (odpowiedzi A, B,C).

Na pytanie z pierwszej grupy przeznaczono 20 sekund na zapoznanie się z jego treścią i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi. Na pytanie z drugiej grupy egzaminowany ma 50 sekund na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi.

Wynik egzaminu po zakończeniu testu, upływie przewidzianego czasu lub po wybraniu opcji „zakończ egzamin” jest widoczny na ekranie monitora. Jeśli wynik jest pozytywny, możliwe jest przystąpienie do drugiego etapu.

Egzamin praktyczny

Praktyczną część egzaminu osoba ubiegająca się o uprawnienia rozpoczyna na placu manewrowym. Zdający samodzielnie losuje pytania z zakresu kontroli technicznej pojazdu. Istnieją dwie grupy zadań z czego wymagane jest wykonanie po jednym zadaniu z każdej grupy.

Pierwsza grupa to czynności polegające na:
• sprawdzeniu poziomu oleju silnikowego
• sprawdzeniu poziomu płynu chłodniczego
• kontroli poziomu płynu do spryskiwaczy
• kontroli działania sygnału dźwiękowego

W drugiej grupie występują zadania dotyczące kontroli działania świateł:
• mijania
• drogowych
• pozycyjnych
• hamowania
• cofania
• obu kierunkowskazów
• awaryjnych

Po poprawnym wykonaniu zadania przychodzi moment na odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy – ustawienie fotela oraz lusterek, zapięcie pasów oraz upewnienie się, że wszystkie drzwi są zamknięte.

Osoba egzaminowana do zaliczenia tej części egzaminu musi wykonać dwa manewry na placu. Jest to:
• jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (popularnie określanym jako łuk)
• ruszanie z miejsca na wzniesieniu przy pomocy hamulca ręcznego czyli tzw. górka.

W przypadku popełnienia błędu możliwe jest jednorazowe powtórzenie manewru.

Jeśli zadania na placu manewrowym zostaną poprawnie wykonane rozpoczyna się jazda w terenie. Tutaj egzaminator ocenia zachowanie zdającego na drodze wobec innych uczestników ruchu drogowego. Polecenia wydawane są z wyprzedzeniem, tak by dać egzaminowanemu odpowiednio dużo czasu na ich wykonanie. Należy pamiętać, że popełnienie dwóch tych samych błędów oznacza zakończenie egzaminu z wynikiem negatywnym.

Po egzaminie

Kandydat na kierowcę po pozytywnym zakończeniu egzaminu otrzymuje arkusz przebiegu egzaminu. Wynik egzaminu zostaje wprowadzony do systemu przez egzaminatora, stosowne informację pojawiają się także na profilu kandydata na kierowcę. Po tym konieczne jest dokonanie opłaty za wyrobienie dokumentu oraz dostarczenie dowodu wpłaty do odpowiedniego wydziału komunikacyjnego i wypełnienie pozostałych formalności. Tylko wtedy urząd zleci wyprodukowanie dokumentu.