Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych” 10 września 2009

Konferencja odbędzie się 10 września 2009 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ul. Peryferyjna 15

Szczegółowa problematyka konferencji dotyczy następujących zagadnień:

  • Informatyka jako czynnik rozwoju społeczno – gospodarczego
  • Rola informatyki w innowacyjnym podejściu do nauk społecznych
  • Informatyzacja i humanizacja: pojęcia sprzeczne czy komplementarne
  • Narzędzia informatyczne a efektywność zarządzania organizacją
  • Wykorzystanie internetu w nowoczesnym nauczaniu
  • Informatyzacja a rozwój marketingu

W trakcie konferencji odbędą się warsztaty innowacyjnego wykorzystania technologii informacyjnej i e-learningu w pracy ze studentami, które przeprowadzą pracownicy projektu PITWIN.

Przewidywany czas trwania konferencji:
godziny 10:00 – 17:00

Organizatorzy pragną umożliwić uczestnikom podzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w naukach ekonomicznych, społecznych, procesie kształcenia i udostępniania wiedzy.

Udział w konferencji jest bezpłatny.