Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia oszustw księgowych i ich wpływu na rewizję finansową. Poniższe opracowanie ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych z niejednoznacznością stosowanych w literaturze przedmiotu pojęć, takich jak „kreatywna księgowość” i „agresywna księgowość”. Autor pracy, badając tematykę oszustw księgowych opisuje przesłanki, którymi mogą kierować się przedsiębiorstwa, decydujące się na proceder „upiększania” swoich sprawozdań finansowych. W niniejszym artykule scharakteryzowano również najpopularniejsze metody i techniki służące dokonywaniu fałszerstw księgowych, a także zwrócono uwagę na rolę jaką odgrywają w całym procederze audytorzy. Całość wywodu została podparta przykładami najgłośniejszych oszustw księgowych, ujawnionych w ostatnich latach na rynkach: amerykańskim, europejskim i polskim.