Krzciuk M., Żądło T. (2013), O testach istotności parametrów liniowych modeli mieszanych w badaniach wielookresowych w pakiecie R (In Polish) [On testing linear mixed models’ parameters in longitudinal surveys using R], Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, 2/2013, 197-213.