Bohdan Jung, Joanna Kasza, Między teorią a praktyką: nowe modele pracy w gospodarce kreatywnej, w: “Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych.  Innowacje i implikacje interdyscyplinarne”, Tom.I, Wydawnictwo WSH Kielce, Kielce 2013, s.119-140