Artykuły naukowe – Badania ilościowe
Autor: Adam Kiersztyn
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Sobota, 28-09-2013 07:45

Streszczenie: W pracy omówiono podstawowe założenia dotyczące rozmytej metody Monte Carlo. Rozważania te zostały poprzedzone przedstawieniem podstawowych założeń dotyczących generatorów liczb losowych, klasycznej metody Monte Carlo oraz omówieniem podstawowych własności liczb rozmytych.

Słowa kluczowe: liczby rozmyte, metoda Monte Carlo, estymacja, Prawo wielkich liczb