Artykuły naukowe – Zarządzanie
Autor: Patrycja Jędrzejewska, Adam Kiersztyn, Miłosz Jarzyński
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Poniedziałek, 16-12-2013 12:06

Streszczenie: W pracy omówiono podstawowe modele analizy ryzyka stosowane w naukach aktuarialnych. W dalszej części przedstawiono obowiązujący stan prawny dotyczący systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom środowiskowym. Ostatnia część pracy zawiera zarys wykorzystania metod analizy ryzyka w badaniu kosztów usuwania efektów zagrożeń środowiskowych.
Słowa kluczowe: zagrożenie środowiskowe, analiza ryzyka